CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

CADRUL LEGAL GENERAL
-LEGEA nr.53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

CADRUL LEGAL SPECIAL
-LEGEA nr.130/1996, privind contractele colective de munca, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare
-LEGEA nr.53/2003, a sindicatelor

NOTIUNI SI TRASATURI CARACTERISTICE

Pentru asigurarea climatului de stabilitate si pace sociala, prin lege sunt reglementate modalitatile de consultari si dialog permanent intre partenerii sociali.
Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national. in cadrul ministerelor si prefecturilor functioneaza, in conditiile legii, comisii de dialog soc [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.