Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati sau reprezentanti ai acestora.
Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si ins [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.