Salariatii au dreptul intre două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi. Munca in schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizării unei activităti in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilită prin contractul individual de munca. Salariat in schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se inscrie in cadrul programului de munca in schimburi.


[...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.