Prin derogare de la regula prevazuta de Codul muncii (cim se incheie pe perioada nedeterminata) , angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile codului muncii, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt consider [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.