Contractul individual de munca inceteaza de drept in urmatoarele situatii :
-la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
-la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
-la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare
-ca urmare a constatarii nulitatii cim, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca
-ca urmare a admite [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.