Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica denumita salariat, se obliga sa presteze o munca pentru un angajator (care poate fi persoana fizica sau juridica) in schimbul unei remuneratii denumite salariu .
Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau prin contractele colective de munca .
Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru aprobat prin Ordinul 64/2003 al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale, insa prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.
Contractele de munca se incheie pe perioada nedeterminata si in mod exceptional contractul individual de munca se incheie pe perioada determinata , in anumite situatii expres prevazute de lege .
Capacitatea de munca s [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.