CADRUL LEGAL GENERAL
-LEGEA nr.53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

CADRUL LEGAL SPECIAL
-LEGEA nr. 62/2011, a dialogului social
-LEGEA nr.53/2003, a sindicatelor

O forma superioara de parteneriat social este reprezentata de negocierea si semnarea acordurilor sociale la nivel national.
Primul acord social s-a incheiat in februarie 2001 fiind semnat de toate confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national reprezentand un instrument major de constructie, consultare si cooperare in identificarea de solutii la problemele economico-sociale semnificative.
in 2002 se parafeaza al doilea acord social.
in 2004 se incheie un pact social care continua procesul demarat pe parcursul primelor doua acorduri.
Dintre rezultatele cele mai remarcabile ale derularii acestor acorduri sociale, mentionam :
-elaborarea si implementarea dialogului social sectorial si [...]

Pentru a vizualiza tot continutul trebuie sa comandati unul din pachetele disponibile.